<div align="center"> <h1>POLONISTKA</h1> <h3>Serwis dotyczący nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych.</h3> <p>język polski filologia polska edukacja nauczanie szkoła</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://abulafia.republika.pl/idx.htm" rel="nofollow">http://abulafia.republika.pl/idx.htm</a></p> </div>